Koupit lístek
16. 10. 2023

13:30 - 20:25*

Konference

Dr. Gabor Maté & Tamara Strijack Neufeld

Palác Lucerna - Velký sál, Vodičkova 36, Praha 1

Rodičovství a výchova dětí v kontextu moudrosti traumatu a vývojové vědy.

17. 10. 2023

09:00 - 12:00*

Workshop

Dr. Gabor Maté

Palác Lucerna - Kinosál, Vodičkova 36, Praha 1

Workshop terapeutického přístupu Soucitné dotazování (Compassionate Inquiry).

17. 10. 2023

13:30 - 16:30*

Workshop

Tamara Strijack Neufeld

Palác Lucerna - Kinosál, Vodičkova 36, Praha 1

Terapie hrou pro rodiče a odborníky, vycházející z Neufeldova vývojového přístupu.

HARMONOGRAM

U vstupu se prokážete zakoupenou vstupenkou (tištěnou nebo v telefonu). Vstupenku najdete v e-mailu s názvem „Potvrzení přijetí platby“ - rozkliknete odkaz „Zobrazit zakoupený produkt“. Vstupenku si můžete předem vytisknout nebo na místě ukázat v telefonu. Na místě dostanete barevnou pásku na ruku opravňující ke vstupu.

Doporučujeme vám přijít na akci v dostatečném předstihu pro výběr nejlepších míst (sedadla nejsou číslována) a také pro plynulé odbavení u vstupu a u sluchátek pro překlad.

Všechny akce budou simultánně tlumočeny do češtiny. Ve foyer si budete moci vyzvednout sluchátka pro poslech překladu. Pro zapůjčení sluchátek a staniček si prosím připravte lísteček se jménem a telefonním číslem a 500 Kč jako vratnou zálohu (bude vám vrácena při zpětném převzetí sluchátek).

16. 10. 2023

Dr. Gabor Maté & Tamara Strijack Neufeld

Konference Rodičovství a péče o děti v kontextu moudrosti traumatu, mýtu normálnosti a vývojové vědy

12:00 - 13:30Otevření vstupu pro návštěvníky
13:30 - 14:00Zahájení konference - úvodní slovo
14:00 - 15:00Dr. Gabor Maté - přednáška
15:00 - 15:20Dr. Gabor Maté - otázky a odpovědi
15:20 - 15:40Přestávka
15:40 - 17:10Tamara Strijack Neufeld - přednáška
17:10 - 17:30Přestávka
17:30 - 18:30Dr. Gabor Maté - přednáška
18:30 - 18:50Přestávka a úvodní slovo k panelové diskuzi
18:50 - 19:50Dr. Gabor Maté a Tamara Strijack Neufeld - řízený panel s dotazy z publika
19:50 - 20:00Ukončení konference a rozloučení s diváky
20:00 - 20:25Autogramiáda
Program v pauzách hudebně doprovodí klavírista Jan Veselý
12:30 - 18:30Prodej knih (platba pouze v hotovosti). K dispozici bude omezený počet podepsaných výtisků.
12:00 - 20:25V provozu šatna
12:00 - 20:25V provozu výdej sluchátek

17. 10. 2023

Workshop: Dr. Gabor Maté

7:30 - 9:00Otevření vstupu pro návštěvníky
09:00 - 10:20Workshop - Dr. Gabor Maté - 1. část
10:20 - 10:40Přestávka
10:40 - 12:00Workshop - Dr. Gabor Maté - 2. část

17. 10. 2023

Workshop: Tamara Strijack Neufeld

Na workshop si prosím přineste pastelky, psací potřeby a pevnější desky formátu A4 jako podložku na psaní.
12:30 - 13:30Otevření vstupu pro návštěvníky
13:30 - 14:50Workshop - Tamara Strijack Neufeld - 1. část
14:50 - 15:10Přestávka
15:10 - 16:30Workshop - Tamara Strijack Neufeld - 2. část
8:30 - 12:30Prodej knih (platba pouze v hotovosti)
7:30 - 16:30V provozu šatna
7:30 - 16:30V provozu výdej sluchátek

16. 10. 2023 

Konference
Dr. Gabor Maté a Tamara Strijack Neufeld

Palác Lucerna - Velký sál

Rodičovství a výchova dětí v kontextu moudrosti traumatu a vývojové vědy

Čerstvý vítr alternativy k převládajícímu behaviorálnímu a “poruchovému” přístupu přivezou do Česka dva přední odborníci na vývoj v dětství, citovou vazbu mezi rodičem (pečujícím) a dítětem a na uzdravování zranění a traumatu. Za oběma stojí roky odborné práce, nejnovější poznatky lékařské a vývojové vědy i hluboké porozumění a vhledy díky vlastním zkušenostem. Gabor a Tamara se budou věnovat (nejenom) následujícím tématům a otázkám:

 • Jaké jsou neredukovatelné potřeby pro zdravý vývoj dítěte?
 • Proč se bez nich děti nemohou stát tím, kým mají být?
 • Co se děje, když tyto potřeby nejsou naplňovány?
 • Proč jsou tak důležité první tři roky? Nebo prvních 6 - 7 let?
 • Proč je kritickým faktorem v rodičovství vztah, nikoli odpovědnost či způsob výchovy?
 • Jak si s dětmi vytvořit autentický vztah?
 • Jak na “přirozený” porod v dnešním systému? 
 • Jaká je úloha bezpečné citové vazby, svobodné hry, odpočinku a prožívání zranitelných pocitů?
 • Jak vztah s dětmi uzdravovat?
 • Jak výchovu a vztah s dětmi ovlivňuje naše vlastní trauma?
 • A jak jsou ovlivňovány společností a kulturou?
 • Co znamená autenticita versus citová vazba?
 • Proč jsou rodiče důležitější než vrstevníci?
 • Co se můžeme naučit od domorodých kultur?

… a další výzvy rodičovství a výchovy v moderní, na vrstevníky orientované společnosti a v toxické kultuře.

Konference je otevřena široké i odborné veřejnosti, rodičům, pečovatelům, zdravotníkům, pracovníkům ve školství, sociálním pracovníkům, odborníkům ze státních struktur i neziskového sektoru a komukoli, kdo pečuje o děti či pracuje s rodiči, učiteli apod.

* Všechny akce budou simultánně tlumočeny z AJ do ČJ 

17. 10. 2023 

Dr. Gabor Maté - Workshop

Palác Lucerna - Kinosál

Terapeutický přístup Soucitného dotazování (Compassionate Inquiry)

Gabor Maté nabídne praktickou ochutnávku Soucitného dotazování (Compssionate Inquiry), což je psychoterapeutický přístup, který vyvinul na základě mnohaleté zkušenosti s duševně i fyzicky nemocnými. Soucitným dotazování se odhaluje to, co leží pod vnějším zdáním, které prezentujeme světu. Klient a terapeut odhalují různé úrovně vědomí, mentální klima, skryté domněnky, implicitní vzpomínky, potlačené emoce a tělesné stavy. Skrze soucitné dotazování může klient rozpoznat a vynést na světlo vědomí niterná negativní přesvědčení, podvědomou dynamiku a potlačené emoce, které ovládají jeho život a jsou u kořene problémů. Soucitné dotazování je somaticky založený přístup. K léčení nedochází pouze intelektuálním porozuměním. Terapeut se soucitem drží prostor bezpečí pro prožití a procítění emocí a bolesti, aby s nimi klient mohl být a integrovat je s vhledem dospělého. 

17. 10. 2023

Tamara Strijack Neufeld - Workshop

Palác Lucerna - Kinosál

Terapie hrou pro rodiče a odborníky

Workshop je příležitostí k hlubšímu ponoření do facilitace hry v oblasti vazby, exprese a emočních hřišť. Je otevřen všem, kteří pracují s dětmi, dospívajícími i dospělými a chtěli by hru aplikovat do své praxe (např. jako poradce, terapeut, pedagog, zdravotník, rodič, prarodič atd.)

Vývojová věda již dlouho prosazuje léčivou sílu hry, ať už se jedná o dítě, dospívajícího nebo dospělého. V oblasti terapie je však hra často přehlížena a podceňována, často je zaměřena více na poznání a chování. Hra může být marginalizována nebo izolována do určitého modelu nebo přístupu, což zastiňuje její přirozenou sílu.

Během tohoto workshopu budeme zkoumat účelnou dynamiku emocí a inherentní vlastnosti hry – a co je nejdůležitější, magickou souhru, když se spojí. Budeme si hrát s praktickou aplikací po celou dobu života člověka. Jak to bude vypadat, když vneseme do své praxe opravdovou hru a hravost, a to jak v terapeutické místnosti, tak mimo ni? Jak to bude vypadat, když skloubíme hru a emoce pro ty, na kterých nám záleží, a pro sebe?  S tímto vhledem do opravdové hry můžeme uvidět, že hra je plánem přírody, aby se o nás postarala, bez ohledu na to, jaká je naše role. 

Těším se na společné hraní s vámi!

Co je Neufeldův vývojový přístup?

Vývojová teorie založená na vazbě Dr. Gordona Neufelda je integrovaný vývojový přístup s kořeny v hlubinné psychologii, založený na vývojovém paradigmatu, prosycený teorií o vazbě, sladěný se současným neurologickým výzkumem a vybroušený čtyřiceti lety profesionální praxe, rodičovství a osobní reflexe. Jde o metateorii vývoje, kterou Dr. Neufeld vytvářel spojováním jednotlivých bodů, dokud se neobjevil konzistentní obrázek. Jeho komplexní model se vyvinul během let syntézy a destilace. 

Přístup Dr. Neufelda má jasné a praktické implikace pro praxi a léčení, bez ohledu na okruh zájmu – děti, dospívající, dospělí, manželství nebo rodina. Jeho na vhledu a hlubokém porozumění postavený model poskytuje významnou i osvěžující alternativu k současnému kognitivně-behaviorálnímu směru, stejně jako k lékařskému „poruchovému“ přístupu. Ve světě roztříštěných znalostí, ezoterické terminologie, strategií odtržených od jejich filozofického ukotvení, a široké nabídky různorodých přístupů k léčbě, je přístup Dr. Neufelda zárukou kvality a funkčnosti.

Na koho se můžete těšit

Dr. Gabor Maté

Gabor Maté je lékař v důchodu, který po dvaceti letech praxe v rodinné a paliativní péči pracoval přes deset let v centru Vancouveru s pacienty závislými na drogách a trpícími duševním onemocněním. Gabor je autorem čtyř bestsellerů vydaných ve třiceti jazycích a mezinárodně uznávaným řečníkem, který je vyhledávaný pro své odborné znalosti a zkušenosti se závislostí, traumatem, vývojem v dětství a vztahem mezi stresem a nemocí. Jeho kniha o závislosti získala Cenu Huberta Evanse za literaturu faktu. Za svou průkopnickou lékařskou a spisovatelskou práci byl vyznamenán Řádem Kanady, nejvyšším civilním vyznamenáním své země, a oceněním za občanské zásluhy, kterou mu udělilo jeho rodné město Vancouver.

Mezi jeho knihy patří: V říši hladových duchů: blízká setkání se závislostí, Když tělo řekne ne: Jak stres souvisí s nemocemi; Roztříštěná mysl: původ a léčení poruch pozornosti, Držte si své děti: Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi (spolu s Gordonem Neufeldem). Jeho nejnovějším mezinárodním bestsellerem je Mýtus normálnosti: Trauma, nemoc a léčení v toxické kultuře.

Před dvěma lety byla Gaborova prominence umocněna globálním úspěchem filmu Moudrost traumatu, v němž ukázal, že je trauma v naší kultuře endemické a jak jsou úzkost, duševní poruchy, chronické nemoci nebo závislosti normální reakcí na nenormální a nezdravou kulturu. Kromě toho, že své závěry opírá a výsledky výzkumů a znalost konkrétních případů, je Gabor Maté výjimečný také tím, že neváhá odhalit a reflektovat své vlastní trauma a cestu k uzdravení. Jeho znalosti, zkušenosti a vzácně hluboké vhledy spolu s obrovskou mírou soucitu, moudrosti a pokory umožňují lidem takřka v přímém přenosu nahlédnout svoje vlastní problémy a vykročit na cestu sebepoznání, léčení a přijetí zodpovědnosti za svůj život.

Tamara Strijack Neufeld

Tamara Strijack Neufeld je akademická děkanka Neufeldova institutu, kde vyvíjí a poskytuje kurzy a workshopy, které pomáhají rodičům, učitelům a profesionálům z celého světa porozumět dětem prostřednictvím vývojové vědy.

Jde ve šlépějích svého otce Dr. Gordona Neufelda, vynikajícího vývojového psychologa, který spolu s Gaborem Maté napsal knihu Držte si své děti, přelomové dílo v oblasti vývoje a výchovy dětí. Coby dcera Dr. Neufelda nabízí Tamara výjimečný úhel pohledu, v němž se snoubí hluboký vhled do teoretické práce svého otce s její vlastní zkušeností dcery a matky.

Tamara působí jako registrovaná klinická poradkyně, konzultantka pro rodiče a vyučuje na několika univerzitách, kde přednáší na pedagogických i psychologických fakultách. Školám poskytuje poradenství v oblasti emočního zdraví a radí při vytváření nových programů, které podporují sociální a emocionální růst žáků a studentů. Tamara má dvě dcery a žije na západním pobřeží Kanady.

REFERENCE

Práce Gabora Maté je nesmírně důležitá a jsem ráda, že budou mít lidé v ČR opět možnost poslechnout si jej naživo. Zvědomování si toho, jak výchova a dětství formují naši dospělost je zásadním krokem k léčení našeho nitra. Díky tomu můžeme být lepšími rodiči a zároveň léčit naše vlastní hluboká vnitřní zranění. Gabor Maté je pro mě symbolem změny směrem k laskavosti a empatii. Změny, kterou naše společnost tolik potřebuje.
Zdeňka Šíp Staňková autorka knihy a projektu Děti jsou taky lidiAutorka knihy a projektu Děti jsou taky lidi
Dr. Gabora Maté jsem potkal na fancy konferenci o spiritualitě a osobním růstu. Jedna z dcer Billa Gatese, modelky z titulní stránky Vogue, podnikatelé v cool startupech i zasloužilí milardáři. Desítky různých řečníků, koučů a terapeutů. Největší hvězdou, na kterou se stály fronty, byl však 78 letý Maté. Při každé příležitosti se k němu hrnuly davy lidí. Na přednášku a workshop teď dorazil do Prahy, a tak jsem se ho při večeři zeptal, jak si vysvětluje fakt, že ostatní tolik přitahuje. "Já nedělám nic. Jsem jen dobré zrcadlo. Nechávám lidi, aby se dívali na sebe. Když to vydrží a neuhnou, obvykle si už sami odpoví na většinu otázek, které je trápí. Každý si umí nejlépe poradit sám, pokud k tomu dostane příležitost."
Václav DejčmarInvestor, filantrop, spolumajitel RSJ
Loni jsme v Česku uvítali Dr. Gabora Maté a své poslání nám zprostředkoval v diskusi, workshopu i filmu Moudrost traumatu. Jen teorie nestačí, jsou třeba i zážitky. A během jeho návštěvy jich bylo do té míry, že jsme všichni přetékali soucitem, když jsme se rozcházeli do svých domovů. Jsem rád, že existuje někdo, kdo šíří lásku (jeho slovy soucit) v tak velkém měřítku i do odborných kruhů. A jsem vděčný, že mi s tím také pomohl. Věřím, že i jeho další návštěva bude inspirující.
MUDr. Martin ZulákCelostní lékař, Medicína s láskou
Gabor Maté je bezpochyby jedním z největších jmen současné psychologie a možnost osobního setkání s ním jsem si nemohl nechat ujít. Kromě jeho lidské energie je na takové prominentní akci samozřejmě možné potkat i spoustu jiných předních odborníků a tak i networking je velmi cenný.
Ondřej FrycInvestor a filantrop
Před samotnou konferencí jsme měli loni příležitost setkat se s Gaborem Maté osobně, abychom mu představili naši metodu Životní mapy. Do setkání jsme vstupovali s velkým respektem, jak ke Gaborově osobě, tak k jeho mnohaleté práci s tématem traumatu. Nicméně co nás na našem osobním setkání opravdu dojalo, byl jeho lidský přístup a sdílení, které nás profesně i vnitřně propojily. Také oceňujeme jeho odvahu připustit vlastní omyly, zejména jako rodič, které reflektují jeho vlastní traumata. Jednou z nejvýraznějších charakteristik Gabora je pokora. Upřímná a hluboce lidská. Pokora, která nás spojila jako kolegy na stejné cestě. Jeho vyjádření na závěr našeho setkání to jen potvrzuje: “Jsem hluboce pohnut vaší prací a velmi děkuji za naše sdílení.“
Kamila a Petr Kopsoviautoři terapeutické metody Životní mapy
Myšlenky a poselství Gabora Maté jsou inspirující a mají potenciál nejen léčit, ale i ochránit děti a dospělé před devastujícími účinky psychické traumatizace. Setkání s ním můžu malým a velkým jenom doporučit.
MUDr. Peter PötheDětský psychoterapeut
Pozitivní je, že ne každá špatná událost v životě dítěte se musí stát traumatem s ničivými důsledky. Proto velmi vítám letošní téma o rodičovství, o uzdravujících možnostech respektujícího vztahu k dětem. A velmi se těším na zážitek opět vidět Gabora Maté s jeho (na jeho věk neuvěřitelným) nasazením, hlubokým ponorem do lidskosti.
PhDr. Jana Nováčková, CSc. spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován
Práce Gabora Maté a dalších lidí, kteří zasvětili své životy studiu traumatu, je pro mě obrovskou nadějí, že se jako společnost i jako druh pohneme evolučně dál a dokážeme se tak postavit vlastní sebedestruktivitě. Proto věnuju velký díl své energie vydávání a šíření jeho knih. To, že dorazil do Prahy považuji za malý zázrak. Když tu byl, já pobíhal okolo jeho knih, a tak jsem ho zažil (jen) na společném obědě. Ale i to krátké, možná sotva půlhodinové setkání mi přineslo velikou radost a též i několik 'aha'. Raduji se, že má na podzim přijet znovu.
Tomáš Hajzlernakladatel knih Gabora Maté, nakladatelství Peoplecomm.cz

VSTUPENKY

Konference 16.10.2023 - G. Maté & T. Strijack Neufeld
2 490 Kč
Rodičovství a výchova dětí v kontextu moudrosti traumatu a vývojové vědy
13:30 - 20:15
Palác Lucerna - Velký sál
simultánní tlumočení do češtiny
sedadla nejsou číslována
Workshop 17.10.2023 - Gabor Maté
3 500 Kč
Workshop terapeutického přístupu Soucitné dotazování (Compassionate Inquiry)
09:00 - 12:00
Palác Lucerna - Kinosál
simultánní tlumočení do češtiny
sedadla nejsou číslována
Workshop 17.10.2023 - T. Strijack Neufeld
1 500 Kč
Terapie hrou pro rodiče a odborníky, vycházející z Neufeldova vývojového přístupu
13:30 - 16:30
Palác Lucerna - Kinosál
simultánní tlumočení do češtiny
sedadla nejsou číslována

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

VIP PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

KONTAKTY

Odborný garant: 

Moudrost soucitu, z.s.
Škvorecká 2022, 250 82 Úvaly
IČ: 19113366
Kontaktní osoba: Markéta Černoušková
info@moudrost-traumatu.cz
www.moudrost-traumatu.cz

 

Kontakt pro média:

Tereza Niesytová
Tereza@femedia.cz
+420 605 933 399

Produkční zajištění: 

Evolution Hub s. r. o. 
Na louce 453/16, 111 01 Praha 10
IČ: 02664275
Kontaktní osoba: Jan Kolář
jan.kolar@evolution.cz
+420 731 652 386
www.evolutionhub.cz

* Podrobný časový harmonogram bude uveden před akcí. 

* Všechny akce budou simultánně tlumočeny z Aj do Čj a opačně